021-6052 8567  
136-2169-9445

CONTACT

联系我们-上海出租车广告 小区道杆广告 地铁广告 上海电梯广告 上海公交广告


联系方式

客服热线:021-6052 8567

                                                                          136-2169-9445

邮箱:99038057@qq.com

商务合作

手机:13012899003


联系地址:上海市浦东新区金桥路1399号天安大厦902室